Välkommen till vårt hem på nätet!

Vi vill främja trädgårdsodlingen i Älvsbyn och verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, och därigenom boendemiljön i kommunen.

Föreningen anordnar årligen trädgårdresor

plantbytardagar, föreläsningar och mycket

mer.

Älvsbyn kallas även Norrbottens Pärla och ligger i odlingszon VI. Kommunen består av cirka 9000 invånare. Av dem är 120 stycken med i Älvsby Trädgårdsvänner.

Är du också trädgårdsintresserad?  Kontakta oss och kom med i Trädgårdsvännerna

Älvsbyns Trädgårdsvänner © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use